Deernis

‘n Gemeente wat omgee en met begrip luister en omarm 

Eenvoud

Strewe na diepte en dit wat werklik nodig en betekenisvol is

EGTHEID

Op reis na ‘n lewe wat oop en eg is

GROEI

Ons groei saam in alle fasette van die lewe

RUIMTE

Hier waar ons ruimtes skep waar verskillende mense tuis kan kom om op ontmoetings met die Here te hê

VREUGDE

Ons deel en vier die skoonheid en wonder van die lewe

Meer oor ons

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe. Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes: Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde

Onlangse eredienste

Weens die Covid-19 pandemie vind ons huidige eredienste aanlyn plaas.

Wanneer die gemeente saam is:

Daar is ‘n verskeidenheid behoeftes onder ons lidmate oor hoe hulle graag op ‘n Sondag die Here wil aanbid. Families is vir ons belangrik en daarom skep ons ruimte vir elkeen om op hulle eie vlak dienste te hê, maar ook geleenthede dat families saam in die erediens aanbid.

Oggenddiens: 09:00 in die kerk gebou.

Junior geloofsvorming: Gelyklopend (09:00) bied ons ‘n kindererediens met kleingroepe vir Gr. 1-6 leerlinge in die familiesaal aan. Kleuterkerk: Gelyklopend (09:00) bied ons ‘n diens in die kleuterkerklokaal vir ons voorskool maats aan.

Senior geloofsvorming: Om 17:30 vind ‘n jeugdiens plaas wat oorloop in kleingroepe vir Gr. 7-10 leerlinge, die verbintenisgroep en jong volwassenes.

 1 Sondag per kwartaal is daar geen geloofsvormingsgroepe nie en woon almal een erediens om 09:00 by.

Suid-Afrika het gedurende die week na vlak 4 van inperking beweeg. Ons is weer volstoom aan die gang met ons […]
Neem deel in ons eredienste hierdie naweek: Oggenddiens gelei deur Ds. LIzl-Louise Schoeman Laerskooldiens gelei deur Erika Barnard Aanddiens gelei […]
Oggenddiens gelei deur Ds. Lizl-Louise Schoeman Laerskooldiens gelei deur Erika Barnard Aanddiens gelei deur Ds. Wynand van Niekerk vind via […]

Ons personeel

Ontmoet ons passievolle span

Ds. Lizl-Louise Schoeman

Leraar

Lizl-louise@ngkmp.co.za

Ds. Wynand van Niekerk

Leraar

wynand@ngkmp.co.za

Nelmarie Cruywagen

Gemeentebestuurder

nelmarie@ngkmp.co.za

Erika Barnard

Gemeentejaarstudent

erika@ngkmp.co.za

Richard Prinsloo

Orrelis

richard@ngkmp.co.za

Rudie Thirion

Terreinbeampte

rudie@ngkmp.co.za

Marietjie Hattingh

Adminbeampte

marietjie@ngkmp.co.za

David Matshiga

Tuinier

Rebecca Maselela

Tuisteskepper

Ons kalender

  • Tel: (012) 460 5109
  • E-pos: admin@ngkmp.co.za
  • adres: 79 Elandweg, Monumentpark, Pretoria, 0181
Volg ons op: