Artikel 1 Inligtingsaand op 23 April

Artikel 1 Inligtingsaand op 23 April

  • 24 Apr, 2015
  • Wynand Van Niekerk
  • 0 Comments

Die gemeente is besig met inligtingsessie oor die stemming oor artikel 1 van die kerkorde.

Kyk gerus na die aangehegde slideshow van die geleentheid op 23 April.

 

Besoek gerus die volgende webwerwe vir die tekste van belydenisskrifte (en ook van die belydenis van Belhar):

http://kerkargief.co.za/formuliere/

www.nhka.org

Teks van Die Kerkorde:

http://kerkargief.co.za/acta/

Artikels oor Belydenis van Belhar:

http://belydenisvanbelhar.co.za/category/akademiese-bydraes/

Google verder ook:

–Belgian Confession (Nederlandse Geloofsbelydenis)

–Heidelberg Catechism

–Canons of Dort (Dordt/Dordrecht)

–Belhar Confession

Share This Story

Categories

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *