Diensrade

Gemeenteraad

Die Gemeenteraad tree as die liefdevolle voog van ons familie op. Hulle vergader kwartaalliks na afloop van die reeks vergaderings van die onderskeie diensrade. Dit saamgestel uit die primarii van die diensrade met sekundus lede wat ook bevestigde kerkraadslede is, wat kan ondersteun of instaan vir die primarii indien nodig. Die twee leraars neem tree afwisselend as voorsitters op.
U is welkom om by ’n diensraad in te skakel. Hier is ons diensrade:

Erediens & Aanbidding

Diensraad vir erediens en aanbidding is verantwoordelik vir Eredienste en alle verwante verantwoordelikhede. Hierdie diensraad besin oor die styl van eredienste, die lofsang, liturgie en self die versiering van die kerkruimte vir spesiale geleenthede.

Jeug

Die jeugdiensraad bedryf ’n volledige jeugproses vir jongmense vanaf hulle gedoop word, totdat hulle jong volwassenes is. Die jeugdiensraad wil graag jongmense help om awesm gelowiges te wees. A. – Almal is deel. W. – Neem Waardegedrewe besluite. E. – Ek het self ’n verhouding met God. S. – Die Skrif speel ’n groot rol in my lewe. M. – Ek het goeie Mentors wat die pad saam met my stap.

Finansies

Die finansiële diensraad stel die begroting en herbegroting op. Hulle sorg dat die finansies ook binne daardie riglyne bestuur word. Bowenal moet hulle toesien dat die geld wat aan die gemeente toevertrou word, toe die eer van die Here gebruik word.

Toerusting

Die diensraad vir toerusting sorg nie vir die tafels en stoele nie. Hulle fasiliteer geestelike toerusting in die gemeente. Die dienraad is verantwoordelik vir die beplanning en aanbieding van Bybelskole en ander reekse. Hulle fasiliteer ook besprekings van aktuele kwessies en relevante temas.

Eiendomme en Terrein

Hulle kyk na al ons bates. Eiendomme sien toe dat alle onderhoudswerk gedoen word. Die pragtige tuin en die lokale word deur hierdie diensraad versorg. Veiligheid en sekuriteit is ook op hulle lysie. Die bestuur van die gedenkmuur se kliënte en tuine en toegang word van die kantoor geadministreer.

Diensverhoudinge

Diensverhoudinge is verantwoordelik vir die toesig en versorging van die werknemers in die gemeente. Bowenal doen ons dit op ʼn vriendelike en hartlike wyse, wat dit vir die werknemers ʼn plesier maak om hier te werk.

Gasvryheid

Almal is welkom by ons. As jy hier kom word jy vriendelik ontvang. As jy betrokke is, weet jy van ons kuiers en lekker saamwerk geleenthede. Gasvryheid reël al die groot sosiale geleenthede bv. die Nuwejaarsfees, Snoekbraai ens. Hulle sorg oor dat die gemeente wonderlik saam kuier na elke erediens.

Kommunikasie & Bemarking

Monumentpark wil graag raakgesien word deur die wêreld. Ons wil ook hê dat ons gemeente oor gemeente sake ingelig moet wees. Daarom streef hierdie diensraad om jou op hoogte te hou.

Sorg

Gelowiges bestaan nie net vir hulself nie. Ons is geroep om in die wêreld Christus se getuie te wees. Ons wil graag dit deel van ons DNA maak. Daarom het ons nie ’n sendingkommissie in die gemeente nie. Alles wat ons doen, moet die boodskap uitdra. Sorg is die diensraad wat ons bestaande gemeenskapsprojekte bestuur.

Seniors

Almal is belangrik in ons geloofsfamilie. Daarom fokus ons ook op ons senior lidmate. Ons sorg vir mekaar en skep kuiergeleenthede. Ons waardeer mekaar en vier mylpale. Verder gee ons aan elkeen die geleentheid om steeds ‘n verskil te maak in ander se lewens en ‘n lewe met betekenis te leef. Die seniorlidmate sien ook om na mekaar en maak God se liefde op hierdie manier sigbaar in die wêreld.