Doop

 

DoopHeader2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die doop as heilige sakrament beseël eenmalig die afwassing van sonde en die deelgenootskap aan die liggaam van Christus.

Deur hierdie sakrament word die gedooptes op grond van die genadeverbond sigbaar in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om God se eiendom te wees en sy merkteken te dra.

Op die kalender is daar 4 datums vir doop deur die loop van die jaar aagedui nl.

1 Maart 2015

7 Junie 2015

2 Augustus 2015

6 Desember 2015

Doopgesprekke: Ook op die kalender,  is daar 4 datums op Sondagaande, voorafgaande aan die doopdatum, aangedui waar voornemende doopouers

doopgesprekke met die betrokke leraar bywoon.

Dit word gedoen sodat die leraar en gesinne mekaar beter kan leerken, maar ook dat die doopouers ander pare in dieselfde bootjie as hulle kan leer ken.

Natuurlik word die wese, aard en voorreg van die doop ook in die tyd onder die loep geneem.

 

Kontak gerus die leraars of die kerkkantoor indien u ‘n kleinding wil laat doop.

 

Leraars:

Ds Wynand van Niekerk     079 695 3508

Ds Lizl-Louie Schoeman      083 283 8440

Kerkkantoor: (Marietjie)      012 460 5109

FIMG_8125 DIMG_8123 DIMG_8118