“Jesus Christus sal julle help om reg te lewe. So sal mense aan julle kan sien hoe wonderlik God is. Dan sal hulle met opgewondenheid oor sy grootheid praat” - Fillipense 1:11

Ramshoring Artikels

Druk

Eternal Goal

Die verwagtinge vir volgende jaar se sokker-wêreldbeker in Suid-Afrika is soos volg:

 • 500 000 internasionale besoekers
 • 1 000 mentors
 • 10 stadions
 • 10 000 getuies


Die uitdaging om die liefde van Jesus te verkondig deur Eternal Goal.

Missie van Eternal Goal

Om alle belangstellende Christene toe te rus om in die liefde van Jesus Christus, met bekwaamheid en selfvertroue, die Evangelie aan Moslems te verkondig, sonder om aanstoot te gee of om enige kompromieë aan te gaan.

Vervolgens ‘n kort oorsig van die kernaspekte van Islam.

Hoe groot is Islam?

Geboortesyfer vir Europa: 1.2–1.8 kinders per gesin. Geboortesyfer vir Moslems: 3–4 kinders per gesin.

Oor ‘n tydperk van 30 jaar behoort hulle op natuurlike wyse, op grond van mensegetalle die dominante godsdiens in die wêreld te wees.

Alhoewel die Moslemgeloof (Islam) vir ons “reusagtig” voorkom, is Moslems ook maar net doodgewone persone, soos enige ander persoon. Daarom moet ons hierdie taak soos enige ander groot taak in die lewe aanpak: stukkie vir stukkie.

Moet ons deurtastende kennis van Islam en die Koran hê?

Nee!

Daar is egter basiese terminologie en feite wat ons kan help om hierdie mense beter te verstaan.

 • Die Koran (die heilige geskrif van Islam): die Koran maak aanspraak op “heilige openbaringe”.
 • Die Hadith: dit is ses versamelings oor die leerstellinge (tradisies) van die profeet Mohammed.
 • Die Sunna: beskryf voorbeelde, dade en werkswyses van Mohammed.
 • Die Idjima: Dit is die interaksie tussen Moslemgeleerdes oor die interpretasie van die Koran en die Moslemtradisies.
 • Die Quinas: is die geloofsleer van die Moslems, saamgevat in die “Artikels van geloof” en die “Moslem reëls in die praktyk”.
 • Die Shariah: Die “heilige wet” van die Moslems soos uiteengesit in die Koran. Sekulêre wette is hieraan ondergeskik.


Die leerstellinge van Islam

 • Die leerstelling van God (Allah): fundamenteel is sy “eenheid” en alomteenwoordigheid.
 • Allah het vier aartsengele: Gabriël (Jbril), Michael (Mikail), Israfil en Izrail. Elke mens (man?) het twee engele wat al sy dade dokumenteer, die een aan sy regterhand bevestig sy goeie dade en die een aan sy linkerhand, sy slegte dade.
 • Die leerstellinge in Allah se boeke: 104 boeke is deur Allah aan sy profete opgedra. Die belangrikste is die Tawrat (wette wat aan Moses opgedra is), die Zabur (Psalms van Dawid), die Injil (die evangelie van Jesus) en die Koran (gegee aan Mohammed).
 • Die leerstellinge aan die profete van Allah: daar is 248 000 profete, die Koran noem 28. Die meeste word ook in die Bybel genoem. Die ses belangrikste profete is Adam, Noag, Abraham, Moses, Isa (Jesus) en Mohammed.
 • Die leerstellinge van “Die laaste dag”: die opstanding en die oordeel is prominent in ‘n Moslem se opvattinge. Die opstandingsdag is slegs aan God bekend. Alle mense (mans?) sal uit die dode opstaan. Die boeke wat die twee dokumenterende engele geskryf het, sal dan oopgemaak word en elkeen sal geoordeel word. Die hemel en hel word sensueel uitgebeeld. Alle mense sal in ‘n tydelike vuur beland, maar die egte Moslem sal nie vir ewig daarin bly nie.
 • Die leerstelling van Allah se grondbeginsels: die heilige wil van Allah bepaal alles wat goed en sleg is. Dit veroorsaak ‘n fatalisme wat kulmineer in Predestinasie. Allah doen soos hy begeer, hy lei mense na die hemel en die hel! Sonde sal nie vir God smart aandoen nie, dit is deel van die skepping. Indien Allah ‘n mens wil vergewe, sal hy so doen, dit is dus nie nodig dat iemand hoef te sterf ter wille van die sonde van die mensdom nie (hiermee word Jesus Christus as die Seun van God en Sy versoeningsdood verwerp. Hy is dus maar net die profeet Isa). Alles is soos Allah verkies!
 • Ander doktrines: kan nie in die kort opsomming bespreek word nie.


Die 5 pilare van Islam

 • Die opsê van die kredo: daar is geen ander god as God (Allah) en Mohammed sy profeet nie (Kalima).
 • Rituële gebed (Salat): die rituele gebed moet vyf keer per dag gedoen word (in Arabies en volgens ‘n vasgestelde ritueel) eers hierna kan die bidder se persoonlike behoeftes aan God gestel word. Die Vrydag mid-dag is van grootste belang. Die meuzzin roep almal om 12:00 in die minaret (toring). Die imam (Moslem geestelike) lei die salat met sy rug na die gemeente. Rituele reiniging (wudu) moet voor die gebed gedoen word en die bidder moet na Mecca kyk (qiblah). Die Moslem spreek nie slegs die gebed uit nie, die gebed word “gedoen”.
 • Die vasting (saum) van Ramadan: daar word van alle Moslems verwag om gedurende die negende maand van die Moslem kalender vanaf sonop tot sononder te vas.
 • Die skenking van offergawe (zakat): wettige verpligting van 2.5% van die Moslem se inkomste, dit word onderskei van sadaqa, ‘n vrywillige offer.
 • Pelgrimsreis na Mekka (Hajj): hierdie reis word ten minste eenmaal in die Moslem se lewe vereis. Elke tree in die rigting van die heilige klip (die ka’aba) wis een van die pelgrim se sondes uit.


Die Jihad of heilige oorlog

Dit is bindend dat elke manlike Moslem die oproep om wettiglik die wapen op te neem, moet gehoorsaam. Elkeen wat in die Jihad sterf, word verseker dat hy ‘n martelaar in die paradys sal wees. Jode en Christene kon tussen onderwerping aan Islam of die dood kies.

Die Christelike geloof in vergelyking met dié van die Moslem

Die opvatting van die Moslem is dat Allah van die Koran en God van die Bybel dieselfde is. Alle Moslems glo dit.

Ooreenkomste

 • Daar is net een God (monoteïstiese godsdienste).
 • God is die begin en die einde.
 • God is die skepper en onderhouer van die skepping.
 • Hy is almagtig.
 • Hy is heilig.
 • Hy is alomteenwoordig.
 • Sy wil is soewerein.
 • Lewe na die dood.
 • Opstanding uit die dood
 • Hemel en die Hel.


Verskille in die opvatting van die Christen en die Moslem

Christelike opvatting van Jahwe
Moslem opvatting van Allah
God is ons Vader. Allah word nie deur die optrede of houding van sy skepsels beïnvloed nie.
God is liefde. Allah is die oorsprong van beide die goeie en die slegte. Hy doen soos hy wil, liefde speel nie 'n rol nie.
God word bedroef deur sonde. Waarom sal sonde Allah bedroef? Hy het alles gemaak.
God wil sonde vergewe. Indien Allah sonde wil vergewe, sal hy dit doen.
Jesus Christus se identiteit Jesus is slegs 'n profeet.
Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir ons sonde. Dit is nie nodig dat iemand vir 'n ander mens se sonde sterf nie, Allah kan mense vergewe as dit sy wil is.
Die Drie-eenheid Moslems het die idee van drie gode of dink dat God in drie dele verdeel is.
Jesus Christus is die seun van God. Die vleeswording van Jesus is vir Moslems onaanvaarbaar. Moderne Moslems sien dit in 'n spirituele verband, bv. "enige regverdige mens kan God se seun genoem word".
Die Heilige Gees (parakletos = trooster). Moslems beweer dat Mohammed "Die Trooster" is.


Hoe kan die Christen die boodskap van Hoop en Bevryding deur Jesus Christus aan die Moslem oordra?Die figuur dui aan:

 • Hoe nader die Moslem aan die "Klassieke Islam" (die toppunt van die driehoek) beweeg, hoe meer fundamenteel sal die persoon wees en dit sal dus moeiliker wees om hierdie pesoon te bereik.
 • Dit sal makliker wees om die Moslem te bereik indien die persoon vanuit die konsepte van die "Omgewing" of "Gebruike" benader word.
 • Die meeste Moslems is gewone mense en hulle sentimente is ook maar nader aan hul omgewing en gebruike.


Hoe benader ek dan 'n Moslem tydens 'n uitreikgeleentheid?

Praktiese oorwegings

 • Wees behoorlik geklee, liefs geen mini of skouerlose rokkies nie. Mans moet ook nie kort broeke dra nie.
 • Wees vriendelik en benader die persoon met liefde.
 • Respekteer jou Bybel, moet dit nie tydens die gesprek op die grond neersit nie.
 • Alhoewel jy kennis dra van die ooreenkomste en verskille tussen die Christelike en die Moslem geloof, gebruik dit slegs as agtergrondkennis, moet nie die persoon met hierdie feite konfronteer nie. 2 Tim. 2: 24, 25.
 • Vra die persoon uit na sy omgewing of gebruike (diagram bo), onthou beide van julle glo dat God die Skepper is en geniet Sy skepping. Die persoon se verhoudings met sy gesin en familie is ook vir hom baie belangrik en hy ervaar liefde vir hulle. Onthou, die grootste geskenk wat ons aan 'n Moslem kan bied, is die agape- liefde in Jesus Christus. 1 Joh. 4: 8, 1 en 1 Kor. 13:13.
 • Gebruik die Woord van God, Moslems respekteer heilige boeke: Die wette van Moses, die Psalms, die Evangelies en die Koran. Laat die woord van God vir homself spreek. Die Evangelies van Lukas en Mattheus is die gedeeltes wat vir die Moslem die maklikste sal wees.
 • Bid gedurig. Onthou dit is die Heilige Gees wat mense vir Christus wen. Smeek vir Sy leiding en Krag terwyl jy die Woord bedien. Ef. 6.
 • Vra vir die persoon deurdagte vrae, wat hom sal dwing om na te dink. Byvoorbeeld: Verwag jy om eendag in die hemel te kom? Is jy seker dat God jou sal aanvaar? Wat is die leer van die Koran oor vergifnis? Mag ek jou wys wat die Bybel leer?
 • Luister goed na die antwoord wat die persoon gee, ongeag die hoeveelheid tyd wat dit neem. Jy sal verbaas wees oor hoeveel jy hieruit leer.
 • Bied jou geloof openlik aan. Sê waarin jy glo. Bied verse uit die Bybel aan om hierdie geloof te boekstaaf (Jy sal dus van die belangrikste verse moet ken en weet waar om dit te vind).
 • Plaas die verantwoordelikheid van die Leer van God volledig op Sy Woord.
 • Moet onder geen omstandighede met die persoon argumenteer nie.
 • Moet onder geen omstandighede die Mohammed of die Koran verkleineer nie. Dit is vir die Moslem tot aanstoot.
 • Respekteer die gebruike en sensitiwiteite van die Moslem. Moet onder geen omstandighede "humoristiese stellings" oor heilige onderwerpe soos gebed, vas, God, Ramadan, Mekka of die kleredrag van die dames maak nie.
 • Volhard! Moslems het baie om oor na te dink wanneer hulle die Bybel leer ken. Wees oortuig dat die Woord van God Sy werk in Sy tyd sal doen.


Wat beteken die parakletos Trooster vir my persoonlik? Joh. 14.

 • As ek vertroosting nodig het, is Hy langs my om my te troos.
 • As ek hulp nodig het, is Hy langs my om my te help.
 • As ek aangekla word, is Hy langs my as my advokaat.
 • As ek raad nodig het, is Hy langs my om my van advies te bedien.
 • As ek onkundig is (veral wanneer ek die Bybel lees), is Hy langs my om my leermeester te wees.
 • As ek twyfel (miskien is ek nog nie oortuig van my Kindskap van God nie), is Hy langs my, om saam met my gees, vir my van my Kindskap aan Hom te oortuig. Rom. 8.
 • As ek nie weet waaroor of hoe om te bid nie, is Hy langs my om namens my te bid. Rom. 8.
 • As ek 'n vrugtelose boom is, is Hy langs my om binne my te werk sodat ek die Vrugte van die Gees kan dra. Gal. 5:22.


Bronne om te raadpleeg

DE BEER, P., NAUDÉ, J., KEMP, H. 1996. Outreach to your Hindu and Muslim neighbour. Charisma Evangelism Coucil, Laudium.

ETERNAL GOAL. 2009. Evangelisasie lesings. Julie 2009.

MAURER, A.M. 2008. Ask your Muslim Friend: an introduction to Islam and a Christian's guide for interaction with Muslims. AcadSA, Kempton Park.


Nasionale koördineerder van Eternal Goal: Fred Nel
Outeurs: George en Christien Bredenkamp

GoogleCalendar