Gemeenskapsprojekte

Pro1Monumentpark is diensbaar is kerk en wêreld. Ons glo dat ons ’n familie is wat nie net vir onsself bestaan nie, maar dat God ons uitstuur om sy getuies in die wêreld te wees. Hierdie boodskap van hoop begin in ons gemeenskap en sprei uit na die groter Pretoria, Nylstroom en selfs tot in Zimbabwe. Lees graag meer oor ons projekte:

Pro2God roep ons om eerstens getuies te wees op die plekke waar ons daagliks leef. Of ek by die huis, skool, werk of selfs die winkel is, is ek by ’n plek waar ek ’n verskil kan maak. Ons doen dit deur dade en woorde. Die groot vraag vir ons is: vir wie kan ons ’n naaste wees?

Hierdie roeping vra ons egter meer as net hoe ons leef in ons “normale” omstandighede. Dit vrae ons om soms uit hierdie gemaksones te gaan en daadwerklik ’n verskil te maak. Soms beteken dit dat ons moet praat vir die wat nie self kan praat nie. Ander kere moet ons die bemagtig wat magteloos is. Versorg wie versorg kort. Alles wat ons doen, behoort liefde en geregtigheid sigbaar te maak.

Pro3

Harmonieoord is ’n tehuis vir bejaardes in Sunnyside. Meeste van die mense in die tehuis se enigste inkomste is ’n staatspensioen. Die afgelope klomp jare het daar ’n goeie verhouding ontstaan tussen die gemeente en Harmonieoord. Ons bied ondersteuning deur kosprojekte en opbouende funksies.

Pro4

Pen is ’n Gemeenskapsorganisasie wat in die middestad van Pretoria werksaam is. Pen vir verbind aan ’n gemeente in ons ring, NG Pretoria. Pen het verskeie projekte om armoede en die uitdagings in die middestad aan te spreek. Ons gemeente is by Pennies betrokke. Pennies is ’n kleuterskool wat wonderlike werk verrig.

Pro5

Pinocchio is ’n kleuterskool in Hermanstad, Pretoria. Die kleuterskool het uiterste finansiële en sosiale uitdagings. Die gemeente is besig met ’n langtermyn voedingskema in die kleuterskool. Verder help die gemeente op finansiële vlak asook met ander projekte.

Pro6

Huis Wag-‘n-bietjie is een van die huise van Abraham Kriel kinderhuis op Nylstroom. Die gemeente het al ’n jare lange band met Abraham Kriel. Op ’n strukturele vlak lewer ons bydraes, maar dit is by huis wag-‘n-bietjie waar ons verhouding die sterkste is. Die gemeente het hegte ’n hegte verhouding met die seuns in die huis. Ons neem hulle gereeld op uitstappies en is op verskeie maniere by hulle betrokke.

Pro7

Ons weet dat ons primêre verantwoordelikheid by die huis is, maar ons word ook geroep om van tyd tot tyd verder te gaan en daar ’n verskil te maak. Die gemeente ondersteun die NG gemeentes in Zimbabwe op verskeie maniere.
Jaarliks gaan daar ’n span tydens die Junie vakansie om ’n helpende hand uit te reik.