Ons Gemeente

kerk001

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente karakter

Monumentpark is ’n familie. Hier kan elkeen deel wees en inpas. Elkeen het ’n plek in ons familie waarvan God die hoof is. Ons grootste fokus is om saam die Here te aanbid. Ons weet ook dat ons elkeen in die familie ons eie unieke behoeftes het en daarom bied ons vir mekaar ruimte om die Here op verskillende maniere te aanbid.

Hierdie familie glo ook sterk dat die Here ons na die wêreld gestuur het. Ons probeer om vir mekaar om te gee, en ons kuier as familie ongelooflik lekker saam, maar ook om hierdie omgee en liefde aan die wêreld oor te dra. Alles wat ons doen, moet die Here verheerlik en sy boodskap van liefde verkondig.

Eredienste:


Eredienste vind Sondae oggende om 09:00 plaas.

Familiediens: 09:00 in die kerk gebou.
Kinderdiens en Kategese: Gelyklopend (09:00) bied ons ‘n kinderdiens met Kategese vir grad 1 – 6 leerlinge in die familiesaal aan.
Hoerskool Kategese: vind direk na die diens om 10:00 in verskeie locale plaas.

Daar is ‘n verskeidenheid behoeftes onder ons lidmate oor hoe hulle graag op ‘n Sondag die Here wil aanbid. Families is vir ons belangrik en daarom skep ons ruimte vir elkeen om op hulle eie vlak dienste te hê, maar ook geleenthede dat families saam in die erediens aanbid. 1 Sondag per maand (gewoonlik die eerste Sondag), woon die graad 1 – 6 leerders die familiediens saam met hulle ouers by. Tydens hierdie diens vind daar n tiener erediens en Kategese plaas in die familiesaal. Hierdie diens is vir graad 7 tot 12 leerlinge. Tydens spesiale dienste soos nagmaal en sangdienste, woon die hele gesin die familiediens by.