Ons Personeel

Ds Wynand van Niekerk
Leraar

MonCare en missionale projekte, jeug

Ds Lizl-Louise Schoeman
Leraar

Geestelike toerusting en leierskap, Gasvryheid

Nelmarie Cruywagen
Gemeentebestuurder

Diensrade, skakelwerk en finansies

Richard Prinsloo
Orrellis

Marietjie Hattingh
Adminbeampte

Algemene en lidmaat administrasie

Erika Barnard
Jeugwerker

David Matshiga
Tuinier

Rebekka Maselela
Huishoudster